Upravit stránku

Všeobecné podmínky a pravidla závodu Zaloňovksá desítka

1.  Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval do závodu. Řádnou registrací se rozumí vyplnění registračního formuláře, dále je nutné provést včasnou úhradu registrace. Při registraci je závodník povinen uvést pravdivé a úplné údaje. 

2. Závod bude měřen pomocí programu na časomíru, kde je čas závodníka odměřen ručně a automaticky zapisován do výsledkové listiny. Výsledky budou zveřejněny na webu závodu následující den.

3.  Závodník může nastoupit do závodu pouze po vyplnění a podepsání dokumentu "Souhlas se všeobecnými pravidly závodu Zaloňovská desítka", kterým se rozumí Dokument o prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku. Tento dokument bude závodník podepisovat v den závodu, nebo jej může stáhnout a přivést sebou vyplněný a předat jej odpovědnému Organizátorovi akce.

4.  Závodník je povinen seznámit se všemi informacemi, nařízeními a doporučeními, které jsou zveřejněny na webových stránkách závodu na adrese www.zalonovskadesitka.cz

5.  Závodník, který je mladší 18-ti let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas deklaruje vyplněním a podepsáním dokumentu "Souhlas zákonného zástupce".

6.  Závodník mladší 15 let se závodu může účastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, který podepsal dokument "Souhlas zákonného zástupce".

7.  Pokud se závodník nemůže zúčastnit závodu, je možné svou registraci převést na náhradníka. Tuto skutečnost je nutné Organizátorovi akce nahlásit min. 4 dny před zahájením závodu.

8.  Pokud se závodník nemůže zúčastnit závodu a nevyužije možnosti náhradníka, není povinností organizátora vrátit závodníkovi startovné.

9.  Organizátor může změnit plánovaný harmonogram závodu z důvodu extrémně špatného počasí a dalších okolností, které by mohli ohrozit bezpečnost závodníků.

10.  Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací.

11.  Závodník si je vědom rizika zničení jeho věcí, možného zranění při závodu. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí v závodě. Závodník se vzdává jakéhokoliv práva požadovat po Organizátorovi odškodné. Tuto skutečnost závodník potvrzuje svým podpisem dokumentu "Souhlas se všeobecnými pravidly závodu Zaloňovská desítka".

12.  Organizátor nezodpovídá za věci odložené závodníkem v areálu místa konání závodu a to včetně věci, uložených v dopravním prostředku.

13.  Každý závodník musí být pojištěn pro případ úrazu v průběhu závodu.

14.  Závodník je povinen řídit se pokyny Organizátora závodu a všech osob organizátorem pověřených.

15. Organizátor si vyhrazuje právo upravit a doplňovat propozice nebo trasu závodu.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti